IRIS

Në industrinë e sigurimeve ruajtja dhe shkëmbimi i sigurt informatave janë thelbësore për funksionimin e saj. Në këtë aspekt, aplikimi i teknologjisë informative është i patjetërsueshëm. Ajo luan rol të rëndësishëm, dhe jo vetëm në reduktimin e përdorimit të letrave.

EIS

EIS është produkt softuerik i kompanisë Alt3c shpk i dizajnuar enkas për t’u shërbyer të gjitha nevojave të bizneseve të vogla dhe të mesme. Kjo pako softuerike kombinon një varg të funksioneve të cilat jo vetëm që ua lehtësojnë menaxhimin bizneseve të fushave të ndryshme...

HITS

Bizneset të cilat kanë një numër të madh të klientëve dhe punëtorëve, siç janë ato të teknologjisë informative, telefonive, qendrave thirrëse telefonike, ose bizneseve që punojnë në teren, kanë nevojë për një softuer shumë më të veçantë për të menaxhuar punën e përditshme.

ASM

ASM (Anti Skimming Monitor), është një softuer tjetër shumë specifik, produkt i kompanisë Alt3c Shpk, i dedikuar për monitorimin e keqpërdorimeve nëpër ATM (bankomate).