IRIS

Kjo është një fushë ku kompania Alt3c SHPK ka ofruar zgjidhjen më të kompletuar softuerike në vend. Duke qenë se është një fushë shumë e ndjeshme dhe specifike, Alt3c ka krijuar një produkt unik për këtë industri të quajtur IRIS

Më shumë për IRIS klikoni këtu.

EIS

Alt3c ka zgjidhje te avancuara softuerike për ndërmarrjet prodhuese dhe ato të vogla apo të mesme distrubuese. Produkti EIS është një softuer që ka një varg modulesh në përbërjen e saj, të cilat janë në mënyrë shumë specifike të ndërtuara për t’iu përshtatur industrive të ndryshme me numër më të lartë punëtorësh, të hyra dhe dalje të shumëfishta.

Më shumë për EIS klikoni këtu.

HITS

HITS është një pako softuerike e dedikuar për shumë lloje të bizneseve. Në strukturën e tij ky softuer mund të modifikohet dhe të plotësohet me module të veçanta për t’u shndërruar në një zgjidhje të avancuar dhe të përshtatshme për bizneset të cilat kanë qendra të thirrjeve.

Më shumë për softuerin HITS.

ASM

Alt3c ka në dispozicion një softuer specifik për bizneset e sektorit bankar, që monitoron keqpërdorimet nëpër ATM dhe i raporton ato në kohë reale.

Më shumë për këtë produkt, të titulluar ASM, gjeni këtu.